Anvisningar och länkar

Det finns mycket lagstiftning, anvisningar och tidsplaner som ska beaktas när val organiseras. På denna sida har vi samlat informationskällor som stöder valmyndigheternas arbete. På sidan finns också länkar till andra informationskällor.

Tidsplaner

De allmänna tidsplanerna för valförberedelserna finns på webbplatsen vaalit.fi. Justitieministeriet skickar anvisningsbrev till valmyndigheterna när ett val närmar sig, vanligtvis cirka sex månader före valdagen. 

Valcykeln: uppgifter när valförberedelserna börjar, under valet, efter valet och under tiden utanför valet. Ytterligare infograf som pdf-fil nedan.

Ytterligare infograf som pdf-fil.

Infografens textbeskrivning.

Kostnader för val

Mer information om kostnaderna för att förrätta val och om hur kostnaderna ersätts finns på webbplatsen vaalit.fi. Beslutet om betalningen av kommunersättningen fattas alltid efter valet och kommunerna ombeds lämna in betalningsuppgifter.

Lagstiftning

På webbplatsen vaalit.fi har vi samlat uppgifter om vilken lagstiftning som ska beaktas när val förrättas. I synnerhet vallagen innehåller mycket detaljerad information, bland annat om åtgärderna på röstningsställena och om tider för myndigheternas sammanträden. Den uppdaterade lagstiftningen finns tillgänglig på Finlex.  

Valanvisningar och blanketter

Före valet skickar justitieministeriet anvisningsbrev till valmyndigheterna. Dessa brev har samlats på webbplatsen vaalit.fi. Även Kommunförbundet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar anvisningsbrev, som också finns tillgängliga på ovannämnda webbadress. Om kommunalvalen finns anvisningar även på webbplatsen vaalit.fi

Valmyndigheterna beställer valanvisningarna enligt justitieministeriet instruktioner. Valanvisningarna skickas i pappersform till kommunerna enligt beställningen, och anvisningarna finns tillgängliga också på webbplatsen vaalit.fi (länken).

Kommunförbundet publicerar cirkulär. På Kommunförbundets webbplats finns även andra råd, till exempel om de kommunala organens arbete.

Anvisningarna om valdatasystemet (VAT) finns under Anvisningar och meddelanden på systemets ingångssida.

I samband med ett val använder och utdelar valmyndigheterna olika blanketter (t.ex. blanketter för kandidatuppställningen och hemmaröstningen). Vid behov kan även andra än färdiga blanketter användas.

Om du inte hittat svar på en fråga i de ovannämnda källorna, kan du kontakta Rättsregistercentralens valstöd (tekniska frågor och frågor som rör användningen av valdatasystemet) eller någon av de tjänstemän vid justitieministeriet som sköter val- och partifrågor. Valstödet nås på adressen vaalituki(a)om.fi. Justitieministeriet bistår i frågor som rör tillämpning av vallagen och valarrangemang (vaalit(a)gov.fi).