Utlandsfinländarnas möjligheter att rösta

Utlandsfinländare, dvs. röstberättigade som permanent bor utomlands, har rätt att rösta i riksdagsval och presidentval samt i Europaparlamentsval, om de inte anmäler sig till vallängden i sin bosättningsstat. Utlandsfinländarna har inte rätt att rösta i kommunalval och i välfärdsområdesval.

Utlandsfinländarna kan rösta antingen 1) vid en beskickning, 2) per brev från utlandet eller 3) på valdagen i Finland inom det röstningsområde som bestämts för dem.

Att röstä utomlands