Utrikesministeriets kontaktinformation

Förhandsröstningen utomlands ordnas av utrikesministeriet.

Kontaktinformation i frågor som gäller förhandsröstning:

Konsulära tjänster, enheten för passärenden (KPA-40)

Ansvarig tjänsteman Karita Tammi-Kortelainen
Telefon: 02953 51060
Telefax: (09) 1605 5755
E-post: [email protected]
Postadress: PB 176, 00023 STATSRÅDET