Rösträkningen

Räkning av förhandsrösterna

Valkretsnämnderna börjar räkna förhandsrösterna på valdagen, dvs. söndag, tidigast klockan 15 (eller av särskilda skäl tidigare, dock tidigast klockan 12). Då öppnas de bruna valkuverten som skickats från kommunerna och röstsedlarna i dem räknas. Valkretsnämnderna strävar till att bli klara med rösträkningen och mata in resultatet i valdatasystemet senast klockan 20. Före det får valkretsnämnderna inte ge några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider.

Räkning av rösterna på valdagen

Genast klockan 20, när vallokalerna stängs, inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden öppnar valurnan, räknar röstsedlarna och antecknar varje kandidats röstetal i ett särskilt valprotokoll. Därefter meddelar valnämnden omedelbart den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet i röstningsområdet i fråga.

Centralvalnämnden inför resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem. Slutligen skall valnämnden lägga röstsedlarna i ett paket, försegla paketet och skicka det till valkretsnämnden före måndag morgon.

Rösterna som avgetts inom valkretsarna räknas ihop till att utgöra hela landets resultat

Helsingfors valkretsnämnd räknar ihop rösterna som avgetts inom valkretsarna och detta utgör resultatet för hela landet. Valresultatet är det slutliga antalet godkända röster som har avgetts för varje kandidat i hela landet.

Kontrollräkning och fastställande av valresultatet

Dagen efter valdagen börjar valkretsnämnderna kontrollera uträkningarna för det första valet. Valresultatet skall vara klart nästa tisdag klockan 10, då valkretsnämnderna fastställer valresultatet i valkretsen och underrättar Helsingfors valkretsnämnd om resultatet. Helsingfors valkretsnämnd fastställer resultatet i hela landet och underrättar justitieministeriet om detta. Efter detta konstaterar justitieministeriet om valet av president sker vid ett andra val eller inte.

Förfarandena vid det andra valet är i huvudsak samma med undantag av att resultatet av kontrollräkningen fastställs nästa onsdag efter klockan 18. Statsrådet konstaterar valresultatet i sitt plenum som hålls följande torsdag.