Utveckling av valdatasystemet

Valdatasystemet (VAT) är ett centralt verktyg vid förrättning av allmänna val. Systemet används bland annat vid registrering av röstberättigade, kandidatuppställning och rösträkning samt som resultattjänst. Systemet ska stå i beredskap mellan ordinarie val så att det är möjligt att förrätta förtida riksdagsval och presidentval med 50 dagars varsel.

Valdatasystemet reformerades mellan 2004 och 2012. Då överfördes det gamla valdatasystemet, som var byggt i början av 1990-talet, till en ny teknisk plattform med en lång livscykel. År 2020 konstaterades ett behov att se över tekniken, användbarheten och datasäkerheten i valdatasystemet och därför är det åter aktuellt att modernisera systemet. Livscykelrapport om valdatasystemet (på finska). 

Rättsregistercentralen har sedan 2020 på uppdrag av justitieministeriet berett en reform av valdatasystemet. De totala kostnaderna för reformen beräknas uppgå till 17,6 miljoner euro. De totala kostnaderna inbegriper kostnader för samtidig användning av det nya och det gamla systemet, vilket är nödvändigt med tanke på valsäkerheten. Avsikten är att det nya datasystemet ska tas i bruk vid riksdagsvalet 2027.