Biträdande vid röstning

Om väljarens förmåga att göra röstningsanteckningen är väsentligt nedsatt får han eller hon vid röstningen assisteras av ett biträde. Biträdet kan vara en valfunktionär eller en person som väljaren själv har utsett.

I vallokalerna på valdagen finns särskilda valbiträden. Väljaren kan också anlita en medlem av valnämnden som biträde, om detta inte fördröjer röstningen.

Vid förhandsröstningen kan väljarna assisteras av valförrättarna och vid anstaltsröstningen av valbestyrelsens medlemmar.

En väljare har dock alltid rätt att assisteras av ett biträde som han eller hon själv har utsett, till exempel en nära anhörig. Biträdet som väljaren själv utsett kan dock inte vara en person som är kandidat vid valet.

Ett valbiträde ska samvetsgrant följa väljarens anvisningar och hemlighålla vad han eller hon fått veta i samband med röstningen. Biträdet får under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på.