Sammanslagning av val

Sammanslagning av val har senast behandlats av Valkommission 2000 och Demokrati 2007 -kommittén. Båda kom till att det inte finns anledning att permanent sammanslå allmänna val utan att man alltid i varje enskilt fall bör överväga om det finns behov att sammanslå val och om det anses finnas anledning till detta skall sammanslagningen ske genom en särskild lag. Båda föreslog dock att rådgivande kommunala folkomröstningar kunde förrättas i samband med val eller statliga folkomröstningar.

Justitieministeriet utarbetade år 2011 en promemoria om möjligheterna att sammanslå val (på finska) och en sammanfattande promemoria om möjligheterna att sammanslå val (på finska).

Frågan behandlades år 2013 av den s.k. partisekreterarkommittén. Kommittén konstaterade uttryckligen att riksdagsval och kommunalval inte föreslås bli sammanslagna.