Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Läs mer: www.vaalirahoitusvalvonta.fi

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering finns härÖppnar i nytt fönster .