Redovisning av valfinansiering

Enligt lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) är de som vid Europaparlamentsval valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs samt den kandidat som är följande i den namnserie som avses i 91 § i vallagen skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Läs mer: Val- och partifinansieringstillsyn.

Vid Europaparlamentsvalet 2004 lämnades redovisningar av valfinansiering till justitieministeriet och från och med Europaparlamentsvalet 2009 till Statens revisionsverket.

Mer om innehållet av lagen om kandidaters valfinansiering och andra frågor som gäller valfinansiering.