Valinformation

Justitieministeriets svarar för beredningen av vallagsstftningen samt utvecklingen av valsystemet och valdatasystemet.

För resultat- och informationstjänsten vid val svarar förutom justitieministeriet även Statistikcentralen (officiell valstatistik) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (bl.a. antalet röstberättigade).

Parti- och valfinansieringslagstiftningen reviderades under åren 2009 och 2010.

Finland deltar i internationell valöverksamhet, såsom valobservation och erbjuder valbistånd i internationella sammanhang.

Det första valet i Finland med allmän och lika rösträtt var lantdagsvalet 1907.