Om val

"Allmänna val" betyder att rösträtten vid val är allmän. Med andra ord har var och en som uppfyller vissa lagstadgade förutsättningar rätt att rösta.

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:

  • riksdagsval vart fjärde år,
  • välfärdsområdesval och kommunalval vart fjärde år,
  • val av republikens president (presidentval) vart sjätte år och
  • val av företrädare i Europaparlamentet (Europaparlamentsval) vart femte år.

Utöver val gäller allmän rösträtt även vid

  • rådgivande statliga folkomröstningar och
  • rådgivande välfärdsområdets eller kommunens folkomröstningar.

I landskapet Åland förrättas egna lagtingsval och kommunalval vart fjärde år, men vid andra tidpunkter än i övriga Finland (www.val.ax).

 

Val som förrättas under åren 2024−2035