Resultattjänst och annan informationstjänst

Statistiktjänster i samband med allmänna val och valresultaten tillhandahålls av justitieministeriet, statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Justitieministeriets informations- och resultattjänst

Omfattande statistiska uppgifter om allmänna val enligt enskilda val fr.o.m. år 2003:

 • om antalet röstberättigade
 • om förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands
 • om kandidaterna
 • om antalet väljare som röstat på förhand
 • om valdeltagande
 • om valresultat

Länken till justitieministeriets informations- och resultattjänst

Statistikcentralens valstatistik

Omfattande resultatuppgifter och statistik fr.o.m. år 1983:

 • om valresultat vid allmänna val
 • om röstberättigade
 • om röstning
 • om kandidater
 • om de valda

Länken till Statistikcentralens valstatistik

Äldre valstatistik (före år 1983) finns i Statistikcentralens publikationer (SVT-serien). Dessa uppgifter finns även på webbplatsen Doria.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas valstatistik

Mångsidig statistik:

 • om de röstberättigade enligt valkrets
 • om de röstberättigade enligt åldersklass
 • om röstberättigade som är bosatta utomlands

Länken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas valstatistik (på finska)

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Forskningsdata om val, bl.a.:

 • demokratiindikatorer
 • datalager över politiska program

Länken till Samhällsvetenskapliga dataarkiv