Sociala medier och val

De sociala medierna erbjuder diskussionsplattformar som kan användas för att stärka demokratin och demokratiska deltaganderättigheter. I sociala medier kan man också öka väljarnas kunskaper om val och olika valteman.

Myndigheterna diskuterar med sociala medier, till exempel Facebook, Twitter och Google, hur dessa i sin verksamhet förbereder sig för försök att påverka val. Myndigheterna har informerat dessa företag om Finlands valsystem, vår lagstiftning om val och våra principer för förrättande av val. Man har också diskuterat hur olika aktörer, till exempel myndigheter, partier, enskilda kandidater och medier, kan förbereda sig för och skydda sig mot påverkan via plattformar. De sociala medierna är emellertid självständiga aktörer. Företagen beslutar själva vilket innehåll som får publiceras på plattformarna och gör tolkningar utifrån sina egna communityregler och användarvillkor. Beslutanderätten ligger helt och hållet hos företagen.

Om du på ett socialt medium märker påverkan eller felaktig information relaterade till valet, valarrangemangen eller myndigheterna, ska du kontakta det sociala mediet direkt genom de kanaler som företaget tillhandahåller myndigheterna. Vid behov kan statsrådets kommunikationsavdelning hjälpa myndigheterna att kontakta företagen.