Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprättar ett rösträttsregister vid val samt för ett register över röstningsställena och förvaltar indelningen i röstningsområden.

Kontaktinformation i valfrågor:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan kontaktas på numret 029 553 6370
- Öppettid för servicenumren från och med 20.2.2023

- På vardagar kl. 9−16.15
- Frågor på rösträtten

Produktchef Tiina Härkönen
- Röstningsområdena inom kommunerna
- Rösträttsregistret
- Registret över röstningsställena

Telefon: +358 0295 535 050 
E-post: fö[email protected]
Postadress: PB 123, 00531 HELSINGFORS