Arkiv

 • I riksdagsvalet 2019 blir det för första gången möjligt att brevrösta
  Pressmeddelande 14.1.2019

  Från och med riksdagsvalet 2019 är det möjligt att rösta per brev från utlandet vid finska val. Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen får rätt att rösta per brev i allmänna val.

 • Minister Häkkänen: Sociala medier ska öka öppenheten i fråga om osaklig valpåverkan
  Antti Häkkänen
  Pressmeddelande 8.1.2019

  Sociala medier används i allt högre grad för informationsförmedling och påverkan vid val. Företag inom sociala medier ska i framtiden hantera osaklig valpåverkan på ett mer ansvarsfullt och öppet sätt än för närvarande, sade justitieminister Antti Häkkänen vid seminariet om valpåverkan som ordnades i Ständerhuset.

 • Arbetsgrupp ska utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 1.12.2014

  Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering.

 • Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2012
  Pressmeddelande 25.6.2014

  I justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning under 2012 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna.

 • Arbetsgrupp föreslår att kommunalvalen flyttas till april
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 11.6.2014

  Justitieministeriets parlamentariska arbetsgrupp föreslår att tidpunkten för kommunalvalet flyttas från oktober till den tredje söndagen i april. Riksdagsval förrättas redan i nuläget på tidpunkten i fråga. Den tredje söndagen i april blir således en allmän valdag på vilken kommunalvalet och riksdagsvalet ordnas turvis med två års mellanrum. Valen ska inte ordnas samtidigt.

 • Förslag om att ändra grundlagen: antalet valkretsar vid riksdagsval 9 - 12
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 8.5.2014

  Regeringen föreslår att grundlagen ändras så att Finland indelas i minst nio och högst tolv valkretsar för riksdagsval. Utöver detta ska landskapet Åland fortfarande bilda en egen valkrets. Enligt den gällande grundlagen är antalet valkretsar på fastlandet minst 12 och högst 18. Det nuvarande antalet valkretsar på fastlandet är 12.

 • Diskussion om internetröstning på dinåsikt.fi
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 2.4.2014

  Justitieministeriets arbetsgrupp håller på att utreda möjligheterna att införa internetröstning vid finländska val och kommunala folkomröstninger. En enkät och en webbdiskussion som gäller detta har öppnats på webbplatsen dinåsikt.fi.

 • Justitieministeriets datasystem fungerade felfritt
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 1.11.2012

  I samband med fallet där en person i Posio röstade två gånger har medierna rapporterat att datasystemet skulle ha fungerat på ett avvikande sätt vid antecknandet av utövandet av rösträtten och godkänt dubbelröstningen.

 • Förbättringar i ställningen för europeiska politiska partier och stiftelser föreslås
  Pressmeddelande 25.10.2012

  Statsrådet överlämnade till riksdagen en skrivelse om kommissionens förslag som gäller ställningen för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Målsättningen med den föreslagna EU-partiförordningen och den därmed förknippade ändringen av budgetförordningen är att öka de europeiska politiska partiernas och deras politiska stiftelsers synlighet, erkännande, effektivitet, öppenhet och ansvarstagande.

 • Över miljon röstade på förhand
  Pressmeddelande 24.10.2012

  I kommunalvalet röstade enligt preliminära uppgifter litet över miljon väljare på förhand. Detta är ca 24,4 procent av alla röstberättigade. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

 • Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar på onsdag
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 15.10.2012

  Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar på onsdagen den 17 oktober. Förhandsröstningen pågår en vecka, och tisdagen den 23 oktober är således sista dagen för förhandsröstning i Finland.

 • Första filmer om val på klarspråk har blivit färdiga
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 8.5.2012

  Första filmer om röstning vid val på klarspråk har blivit färdiga. Filmerna handlar om hur det går till att rösta i kommunalval, riksdagsval och Europaparlamentsval. Redan tidigare har man producerat lättlästa broschyrer om de olika valen, men detta är den första gången som information på klarspråk är tillgänglig i videoform. Därför har man i projektet grundligt övervägt hur den rörliga bilden och klarspråket på bästa möjliga sätt kan förenas.

 • Förslag: Villkoren för registrering av ett parti ska ändras för att främja väljarnas likabehandling
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 29.3.2012

  Det föreslås att partilagen ändras så att även utlänningar som har rätt att rösta i kommunalval eller Europaparlamentsval i Finland ska kunna vara ett partis anhängare när partiet registreras. Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen i dag.

 • Över 1,5 miljoner röstade på förhand
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 1.2.2012

  I den andra omgången av presidentvalet röstade enligt preliminära uppgifter ca 1 503 000 väljare på förhand. Detta är ca 36,0 procent av de röstberättigade som är bosatta i Finland. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

 • Förhandsröstningen i den andra omgången av presidentvalet börjar på onsdag
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 24.1.2012

  Eftersom ingen av kandidaterna fick majoriteten av de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång i valet av republikens president. Kandidaterna i den andra omgången är Pekka Haavisto med kandidatnummer 2 och Sauli Niinistö med kandidatnummer 6. Kandidaterna har samma nummer som under den första omgången. Enligt det valresultat som Helsingfors valkretsnämnd fastställt i dag fick Niinistö 37,0 procent och Haavisto 18,8 procent av de avgivna rösterna i den första omgången.

 • Över 1,3 miljoner röstade på förhand
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 18.1.2012

  I presidentvalet röstade enligt preliminära uppgifter ca 1 365 000 väljare på förhand. Detta är 32,7 procent av de röstberättigade som är bosatta i Finland. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

 • Förhandsröstningen fortsätter under veckoslutet
  Anna-Maja Henriksson
  Pressmeddelande 13.1.2012

  Förhandsröstningen i presidentvalet fortsätter på de flesta förhandsröstningsställena även på lördag och söndag. Själva röstningen går ofta smidigare under veckoslutet, eftersom det vanligen finns färre väljare på röstningsstället.

 • Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds på onsdag
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 4.4.2011

  Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds i hemlandet på onsdagen den 6 april. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 12 april. Det finns sammanlagt 901 allmänna förhandsröstningsställen i Finland. Antalet har ökat med ca 40 jämfört med det föregående riksdagsvalet.

 • Inverkan av sociala medier och uppståndelsen kring valfinansieringen ska utredas i riksdagsvalundersökningen 2011
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 31.3.2011

  Finska valforskare ska genomföra en omfattande nationell valundersökning efter riksdagsvalet. Undersökningen finansieras av justitieministeriet och genomförs av Taloustutkimus genom besöksintervjuer.

 • Brev till nya väljare och valinformation på många olika språk
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 16.3.2011

  Justitieministeriet skickar också inför riksdagsvalet ett brev till nya väljare. Brevet syftar till att uppmuntra unga att utöva sin rösträtt. Ca 120 000 unga har nu för första gången möjlighet att rösta vid statliga val.

 • Webbplatsen vaalit.fi har förnyats
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 23.2.2011

  Utseendet av justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi har förnyats. Också strukturen av textinnehållet har setts över. På ingångssidan finns genvägar till de mest efterfrågade sidorna och aktuella ärenden.

 • I riksdagsvalet går det att rösta på 901 förhandsröstningsställen i hemlandet
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 2.2.2011

  I riksdagsvalet i april ordnas förhandsröstning på sammanlagt 901 allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet. Antalet förhandsröstningsställen har ökat med ca 40 jämfört med det föregående riksdagsvalet. Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunalhus, bibliotek och andra kommunala ämbetsverk och inrättningar.

 • Utlåtandena och ställningstagandena beträffande sänkning av rösträttsåldern
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 24.1.2011

  Sammandrag av utlåtandena om betänkandet "Ungas röst – vuxnas valurna" utarbetat av arbetsgruppen för rösträttsåldern har blivit färdigt i justitieministeriet. Det inkom totalt 49 utlåtanden. Sammandraget av utlåtandena innehåller även ett sammandrag av medborgardiskussionerna som fördes på tre olika diskussionsforum beträffande betänkandet.

 • Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2008
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 16.9.2010

  Justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning år 2008 har blivit klar. I granskningen har inte framgått något som strider mot bestämmelserna om användningen av statsunderstödet som beviljas partierna. Revisionsbolaget KPMG Oy Ab deltog i utförandet av granskningen. Partierna har underrättats om revisionsobservationerna.

 • Reformen av val- och partifinansieringen träder i kraft i sin helhet
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 31.8.2010

  Resten av reformerna i lagstiftningen om partierna och kandidaternas valfinansiering träder i kraft vid ingången av september. Bestämmelserna som gäller partierna tillämpas dock till vissa delar först fr.o.m. den 1 januari 2011. En omfattande reform av bestämmelserna om kandidaternas valfinansiering genomfördes redan i fjol. De nya bestämmelserna om val- och partifinansierng ska följas fullt ut i det kommande riksdagsvalet i april 2011.

 • Valdagen i riksdagsval ska flyttas till april fr.o.m. år 2011 - Även tidpunkten för presidentval ska skjutas fram
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 20.5.2010

  Tidpunkten för riksdagsval och presidentval ska ändras. Valdagen i riksdagsval ska i fortsättningen vara den tredje söndagen i april, dvs. en månad senare än för närvarande. Nästa riksdagsval ska förrättas den 17 april 2011 och förhandsröstning den 6-12 april.

 • Öppenheten av partifinansieringen ska ökas
  Tuija Brax regeringen
  Pressmeddelande 4.3.2010

  Det föreslås att öppenheten av partifinansieringen ökas enligt rekommendationerna från Europarådets grupp av stater mot korruption (GRECO). Allmänheten ska med tanke på en bedömning av eventuella bindningar ha tillräckligt information om finansieringen av partiernas grundverksamhet och valkampanjer. Syftet är att öka förtroendet för den politiska verksamheten och därigenom även öka valdeltagandet.

 • Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval utreds
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 26.1.2010

  Vid undersökningar om de finska ungas politiska deltagande har man märkt att fast de unga fortfarande deltar i frivillig- och organisationsverksamhet aktivt, har deras intresse för de traditionella sätten att påverka minskats. Detta syns bland annat som lågt valdeltagande och partideltagande.

 • Johanna Korhonen ska utreda kandidaternas möjligheter för gratis mediapublicitet
  Tuija Brax
  Pressmeddelande 18.1.2010

  Syftet med utredningsarbetet är att finna på nya sätt att stärka väljarnas möjligheter för att få mångsidig och jämlik information om kandidaterna. I arbetet ska aktörer i politiken och media, personer som deltagit i val som kandidater och aktiva väljare höras. Arbetet ska vara slutfört före utgången av mars 2010.