Arkiv

 • Vid mötet mellan EU:s och USA:s justitieministrar diskuteras rättsligt samarbete och valsystemens hållbarhet

  Pressmeddelande 9.12.2019

  Justitieministermötet mellan EU och Förenta staterna hålls den 11 december i Washington. Vid ministermötet kommer samarbetsprojekt mellan EU och Förenta staterna att diskuteras. Justitieminister...

  Anna-Maja Henriksson EU EU-ordförandeskap internationellt samarbete rätt straffrätt val valsystem
 • Partiet Rörelse Nu införts i partiregistret

  Nyhet 14.11.2019

  Rörelse Nu r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet.

  medborgarsamhälle partier rätt samhället val
 • Finländska väljares röstningsbeteende analyseras i utredning

  Nyhet 15.7.2019

  Hurdan är en finländsk väljare? Hur har röstandet förändrats? Svar på de frågorna ges i en översikt som publicerades i dag och som handlar om väljarnas beteende under olika årtionden till och med...

  demokrati forskning riksdagsval rätt röstning val
 • Beredskapsarbetet till stöd för ett tryggt riksdagsval var framgångsrikt

  Pressmeddelande 11.6.2019

  I juni 2018 tillsatte justitieministeriet ett utbildningsprojekt om valpåverkan som fick i uppgift att sköta utbildning och kartläggning av samordningen mellan myndigheterna.

  rätt val
 • Två partier ströks ur partiregistret

  Nyhet 3.6.2019

  Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism r.p. och Finlands Kommunistiska Parti r.p ströks ur partiregistret, som förs vid justitieministeriet.

  partier riksdagsval rätt val
 • Det fastställda resultatet av Europaparlamentsvalet 2019 finns på webbplatsen valfinland.fi

  Nyhet 29.5.2019

  Valkretsnämnderna har blivit klara med kontrollräkningen av rösterna i Europaparlamentsvalet 2019. Helsingfors valkretsnämnd har fastställd det slutliga valresultatet i hela landet. Det fastställda...

  EU Europaparlamentsval demokrati påverkan resultat rätt röstning val
 • Preliminära uppgifter om EU-valets resultat på webbplatsen valfinland.fi fr.o.m. den 26 maj

  Nyhet 24.5.2019

  Preliminära uppgifter om resultatet av Europaparlamentsvalet den 26 maj publiceras på webbplatsen valfinland.fi på valdagskvällen fr.o.m. klockan 20.

  Europaparlamentet Europaparlamentsval demokrati omröstningar påverkan resultat rätt röstning val
 • Nästan 900 000 röstade på förhand i EU-valet

  Nyhet 22.5.2019

  I Europaparlamentsvalet röstade enligt preliminära uppgifter 897 162 väljare på förhand. Detta är cirka 21,0 procent av alla röstberättigade. Antalet förhandsröstande preciseras ännu under de...

  Europaparlamentsval demokrati förhandsröstning omröstningar omröstningar röstning val
 • Förhandsröstning i EU-valet börjar på onsdag

  Pressmeddelande 13.5.2019

  Förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet inleds på onsdagen den 15 maj. Förhandsröstningen pågår en vecka och den sista dagen för förhandsröstning i Finland är tisdagen den 21 maj.

  Europaparlamentet Europaparlamentsval deltagande demokrati förhandsröstning omröstningar omröstningar röstning val
 • Europaparlamentsvalet 26 maj 2019

  Pressmeddelande 25.4.2019

  Val av ledamöter till Europaparlamentet förrättas i alla EU-medlemsstater den 23-26 maj 2019. I valet utses sammanlagt 751 ledamöter från 28 medlemsstater till Europaparlamentet för nästa...

  Europaparlamentsval demokrati omröstningar påverkan rätt röstning tidtabeller val
 • Det fastställda resultatet av riksdagsvalet på webbplatsen valfinland.fi

  Nyhet 17.4.2019

  Valkretsnämnderna har blivit klara med kontrollräkningen av rösterna i riksdagsvalet 2019. Det fastställda valresultatet finns i resultattjänsten på webbplatsen valfinland.fi.

  demokrati påverkan resultat riksdagsval rätt röstning val
 • Uppgifter om resultatet av riksdagsvalet publiceras på valwebbplatsen valfinland.fi fr.o.m. den 14 april

  Nyhet 12.4.2019

  Preliminära uppgifter om resultatet av riksdagsvalet den 14 april publiceras på webbplatsen valfinland.fi på valdagskvällen fr.o.m. klockan 20.

  demokrati förhandsröstning omröstningar omröstningar påverkan resultat riksdagsval rätt röstning val
 • Över 1,5 miljoner röstade på förhand

  Nyhet 10.4.2019

  Vid riksdagsvalet röstade enligt preliminära uppgifter över 1 535 442 väljare på förhand. Detta är ca 36,1 procent av alla röstberättigade. Antalet förhandsröstande preciseras ännu under de...

  förhandsröstning omröstningar resultat riksdagsval rätt röstning val
 • Videoanvisningar om röstning på lätt språk

  Nyhet 4.4.2019

  Justitieministeriet har gett ut videoanvisningar om röstning på lätt språk på sin YouTube-kanal. I anvisningarna beskrivs hur det går till att rösta på förhand och hur man röstar på valdagen....

  anvisningar lättläst text riksdagsval röstning val
 • Förhandsröstningen i riksdagsvalet börjar på onsdag

  Pressmeddelande 1.4.2019

  Förhandsröstningen i riksdagsvalet inleds på onsdagen den 3 april. Förhandsröstningen pågår en vecka och tisdagen den 9 april är således sista dagen för förhandsröstning i Finland.

  förhandsröstning omröstningar riksdagsval val
 • Riksdagsvalet den 14 april 2019

  Pressmeddelande 14.3.2019

  Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april 2019. I valet utses 200 riksdagsledamöter för fyra år.

  förhandsröstning omröstningar riksdagsval röstning rösträtt val
 • Tidsplanen för riksdagsvalet ändras inte

  Nyhet 8.3.2019

  Regeringens avgång påverkar inte tidsplanen för riksdagsvalet. Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april.

  expeditionsministärer riksdagsval rätt val
 • Information om förhandsröstningsställena vid riksdagsvalet på valfinland.fi

  Nyhet 28.1.2019

  Information om alla förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet i april finns på justitieministeriets valwebbplats valfinland.fi. På webbplatsen finns en förteckning över alla...

  förhandsröstning omröstningar riksdagsval rätt val
 • I riksdagsvalet 2019 blir det för första gången möjligt att brevrösta

  Pressmeddelande 14.1.2019

  Från och med riksdagsvalet 2019 är det möjligt att rösta per brev från utlandet vid finska val. Röstberättigade som permanent bor eller tillfälligt vistas utomlands under förhandsröstningstiden och...

  brev finländare rätt röstning utlandsfinländare val
 • Minister Häkkänen: Sociala medier ska öka öppenheten i fråga om osaklig valpåverkan

  Pressmeddelande 8.1.2019

  Sociala medier används i allt högre grad för informationsförmedling och påverkan vid val. Företag inom sociala medier ska i framtiden hantera osaklig valpåverkan på ett mer ansvarsfullt och öppet...

  Antti Häkkänen demokrati påverkan rätt val
 • Arbetsgrupp ska utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering

  Pressmeddelande 1.12.2014

  Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering.

  Anna-Maja Henriksson lagstiftning partier rätt val
 • Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2012

  Pressmeddelande 25.6.2014

  I justitieministeriets granskning av partiernas medelsanvändning under 2012 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna.

  beslut lagstiftning partier rätt
 • Arbetsgrupp föreslår att kommunalvalen flyttas till april

  Pressmeddelande 11.6.2014

  Justitieministeriets parlamentariska arbetsgrupp föreslår att tidpunkten för kommunalvalet flyttas från oktober till den tredje söndagen i april. Riksdagsval förrättas redan i nuläget på tidpunkten...

  Anna-Maja Henriksson lagstiftning politik publikationer rätt röstning val
 • Förslag om att ändra grundlagen: antalet valkretsar vid riksdagsval 9 - 12

  Pressmeddelande 8.5.2014

  Regeringen föreslår att grundlagen ändras så att Finland indelas i minst nio och högst tolv valkretsar för riksdagsval. Utöver detta ska landskapet Åland fortfarande bilda en egen valkrets. Enligt...

  Anna-Maja Henriksson beslut lagstiftning politik rätt röstning val
 • Diskussion om internetröstning på dinåsikt.fi

  Pressmeddelande 2.4.2014

  Justitieministeriets arbetsgrupp håller på att utreda möjligheterna att införa internetröstning vid finländska val och kommunala folkomröstninger. En enkät och en webbdiskussion som gäller detta...

  Anna-Maja Henriksson demokrati lagstiftning rätt röstning val
 • Justitieministeriets datasystem fungerade felfritt

  Pressmeddelande 1.11.2012

  I samband med fallet där en person i Posio röstade två gånger har medierna rapporterat att datasystemet skulle ha fungerat på ett avvikande sätt vid antecknandet av utövandet av rösträtten och...

  Anna-Maja Henriksson politik röstning val
 • Förbättringar i ställningen för europeiska politiska partier och stiftelser föreslås

  Pressmeddelande 25.10.2012

  Statsrådet överlämnade till riksdagen en skrivelse om kommissionens förslag som gäller ställningen för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Målsättningen med den...

  lagstiftning partier rätt
 • Över miljon röstade på förhand

  Pressmeddelande 24.10.2012

  I kommunalvalet röstade enligt preliminära uppgifter litet över miljon väljare på förhand. Detta är ca 24,4 procent av alla röstberättigade. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a....

  lagstiftning politik rätt val
 • Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar på onsdag

  Pressmeddelande 15.10.2012

  Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar på onsdagen den 17 oktober. Förhandsröstningen pågår en vecka, och tisdagen den 23 oktober är således sista dagen för förhandsröstning i Finland.

  Anna-Maja Henriksson politik röstning val
 • Första filmer om val på klarspråk har blivit färdiga

  Pressmeddelande 8.5.2012

  Första filmer om röstning vid val på klarspråk har blivit färdiga. Filmerna handlar om hur det går till att rösta i kommunalval, riksdagsval och Europaparlamentsval. Redan tidigare har man...

  Anna-Maja Henriksson politik val
 • Förslag: Villkoren för registrering av ett parti ska ändras för att främja väljarnas likabehandling

  Pressmeddelande 29.3.2012

  Det föreslås att partilagen ändras så att även utlänningar som har rätt att rösta i kommunalval eller Europaparlamentsval i Finland ska kunna vara ett partis anhängare när partiet registreras....

  Anna-Maja Henriksson beslut lagstiftning partier rätt val
 • Över 1,5 miljoner röstade på förhand

  Pressmeddelande 1.2.2012

  I den andra omgången av presidentvalet röstade enligt preliminära uppgifter ca 1 503 000 väljare på förhand. Detta är ca 36,0 procent av de röstberättigade som är bosatta i Finland. Antalet...

  Anna-Maja Henriksson politik val
 • Förhandsröstningen i den andra omgången av presidentvalet börjar på onsdag

  Pressmeddelande 24.1.2012

  Eftersom ingen av kandidaterna fick majoriteten av de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång i valet av republikens president. Kandidaterna i den andra omgången är Pekka...

  Anna-Maja Henriksson politik röstning val
 • Över 1,3 miljoner röstade på förhand

  Pressmeddelande 18.1.2012

  I presidentvalet röstade enligt preliminära uppgifter ca 1 365 000 väljare på förhand. Detta är 32,7 procent av de röstberättigade som är bosatta i Finland. Antalet förhandsröstande preciseras när...

  Anna-Maja Henriksson val
 • Förhandsröstningen fortsätter under veckoslutet

  Pressmeddelande 13.1.2012

  Förhandsröstningen i presidentvalet fortsätter på de flesta förhandsröstningsställena även på lördag och söndag. Själva röstningen går ofta smidigare under veckoslutet, eftersom det vanligen finns...

  Anna-Maja Henriksson politik röstning val