Finska medborgare som bor i en annan EU-medlemsstat

 

Finska medborgare som bor en annan EU-medlemsstat får välja om de vill rösta i bosättningsstatens eller i det finska Europaparlamentsvalet.

 

Om du vill rösta i valet som förrättas i din bosättningsstat ska du anmäla dig till bosättningsstatens vallängd enligt vad som föreskrivs i denna stats vallagstiftning. Myndigheten som för vallängden i bosättningsstaten skickar ett meddelande om detta till Befolkningsregistercentralen i Finland, som avlägsnar ditt namn från vallängden för det finska valet. 

 

Om du vill rösta i det finska Europaparlamentsvalet behöver inte göra något utan du är automatiskt röstberättigade i finska val.  Om du tidigare har anmält att du vill rösta i bosättningsstatens val, men nu vill rösta i det finska valet, ska du dock annullera din tidigare anmälan till bosättningsstatens valmyndighet.  Om du är osäker på om din anmälning gäller, kan du kontakta valmyndigheten i din bosättningsstat.

 

Om Förenade kungariket (UK) träder ur EU den 29 mars 2019 (Brexit), det förrättar därmed inte Europaparlamentsval 2019. Alla finska medborgare som bor i UK införs automatiskt i rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i Finland och en anmälan om rösträtt skickas till dem till den adress som finns i det finska befolkningsdatasystemet.