Behöriga myndigheter

Många olika aktörer och myndigheter är involverade i arbetet med att organisera val och valberedskap, alla med sin specifika expertis och sitt eget ansvarsområde. På denna sida finns samlad information om de myndigheter som är behöriga i olika situationer och frågor. Det finns också en lista över valmyndigheterna och deras kontaktuppgifter på webbplatsen vaalit.fi.

Behöriga myndigheter och aktörer. Ytterligare infograf som pdf-fil nedan.

Ytterligare infograf on riksomfattande aktörer som pdf-fil.

Infografens textbeskrivning.

Myndigheter som är involverade i de praktiska valarrangemangen

  • Vid riksdagsval fastställer valkretsnämnderna kandidatuppställningen samt räknar och fastställer valresultatet i valkretsen. 
  • Vid Europaparlamentsval och presidentval fastställer Helsingfors valkretsnämnd kandidatuppställningen och tar fram resultatet för hela landet genom att slå samman resultaten i valkretsarna. 
  • Vid välfärdsområdesval ansvarar välfärdsområdesvalnämnderna för kandidatuppställningen och fastställer valresultatet i välfärdsområdet. 
  • De kommunala valkretsnämnderna ansvarar vid alla val för de allmänna valarrangemangen, i kommunalval dessutom för kandidatuppställningen och resultaträkningen. Centralvalnämnderna har ett omfattande och mångsidigt uppdrag. 

Den kommunala centralvalnämndens, kommunstyrelsens och fullmäktiges uppgifter. Ytterligare infograf som pdf-fil nedan.

Ytterligare infograf som pdf-fil.

Behöriga myndigheter i olika situationer och frågor