Myndigheter och aktörer som är involverade i valarrangemangen och deras uppgifter

Myndigheter

Justitieministeriet

 • Högsta valmyndigheten
 • Valbudget
 • Riksomfattande valkommunikation
 • Lagberedning
 • Valmaterial
 • Vaalit.fi
 • Anvisningar till valmyndigheterna
 • Partiregister

Rättsregistercentralen

 • Generalrepetitioner
 • Underhåll och utveckling av valdatasystemet
 • Valstödets helpdesk
 • Reservregistreringscentralen
 • Tulospalvelu.vaalit.fi (Resultattjänst för val)
 • Anvisningar till VAT-användare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 • Karttjänst
 • Underhåll av uppgifter om röstningsområden
 • Identifierings- och meddelandetjänsten Suomi.fi
 • Befolkningsdatasystemet
 • Kundservice för myndigheter och medborgare
 • Anvisningar till valmyndigheterna: brev till kommunerna

Justitieministeriet och Rättsregistercentralens gemensamma uppgifter

 • Beställningstjänst för brevröstning
 • Utbildning av valmyndigheterna
 • Service för allmänheten

Justitieministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas gemensamma uppgifter

 • Meddelandekort

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Rättsregistercentralens gemensamma uppgifter

 • Rösträttsregister
 • Basinformation för valen
 • Verifiering

Justitieministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Rättsregistercentralens gemensamma uppgifter

 • Val- och VAT-anvisningar
 • Säkerhet, informationssäkerhet, dataskydd, beredskap

Utrikesministeriet

 • Förhandsröstning utomlands

Polisen

 • allmän ordning och säkerhet
 • undersökning av valbrott

Andra aktörer

Kommunförbundet

 • rådgivning om kommunallagen
 • cirkulär
 • valbarhet för välfärdsområdes- eller kommunfullmäktige samt valorgan
 • jäv
 • valreklam i kommunen

Intressentgrupper

 • Statistikcentralen
 • Riksdagen
 • Statens revisionsverk
 • Synskadades förbund rf
 • medier

Andra aktörer som är involverade i valarrangemangen

 • Tryckeri (kandidatbok, vallängder, rösträkningsblanketter, valmaterial, meddelandekort)
 • Valtori (plattformstjänster)
 • Tekniskt stöd
 • VAT-programleverantörer
 • DVV:s programleverantörer
 • Postningstjänster (leverans av vallängder och valmaterial)
 • Åland post