Valrättigheter i en annan EU-medlemsstat

Medborgare i andra EU-medlemsstater som är bosatta i Finland och som fyller 18 år senast på valdagen kan, om de så önskar, rösta i Europaparlamentsvalet i Finland. De ska själva anmäla sig till rösträttsregistret i Finland inom utsatt tid.

Läs mer om valrättigheter vid Europaparlamentsval i Finland för medborgare i andra EU-medlemsstater 

Finska medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat får välja om de vill rösta i Europaparlamentsvalet i sin bosättningsstat eller i Finland. Om hen vill rösta i Europaparlamentsvalet i sin bosättningsstat ska hen anmäla sig till vallängden i sin bosättningsstat inom utsatt tid.

Läs mer om finska medborgares valrättigheter vid Europaparlamentsval i en annan EU-medlemsstat