Vaalioikeudet toisessa EU-jäsenvaltiossa

Euroopan unionin vaalisäädöksen 9 artiklan ja Suomen vaalilain 161 §:n mukaan samoissa europarlamenttivaaleissa kukaan ei saa äänestää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa eli kullakin äänioikeutetulla on europarlamenttivaaleissa käytössään vain yksi ääni. 

Suomessa asuvat muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka täyttävät viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, voivat halutessaan äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa. Heidän tulee itse ilmoittautua Suomen äänioikeusrekisteriin määräaikaan mennessä.

Lue lisää muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisten vaalioikeuksista Suomen europarlamenttivaaleissa

Vastaavalla tavalla toisessa EU-jäsenvaltiossa asuva Suomen kansalainen saa valita, äänestääkö hän asuinvaltionsa vai Suomen europarlamenttivaaleissa. Jos hän haluaa äänestää asuinvaltionsa europarlamenttivaaleissa, hänen on ilmoittauduttava asuinvaltionsa vaaliluetteloon määräaikaan mennessä. 

Lue lisää Suomen kansalaisen vaalioikeuksista toisen EU-jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa