Henkilötietojen käsittely oikeusministeriön palveluissa

Oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suostumuksellasi. Tietojärjestelmäpalvelut oikeusministeriölle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen. 

Valtioneuvoston kanslia vastaa kameravalvonnasta oikeusministeriön tiloissa. Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivulta

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietosuojaseloste

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Ohjeet pyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo.om(at)gov.fi

p. 02951 50320

Tietosuojavastaava

Johanna Järvinen

sähköposti: tietosuojavastaava.om(at)gov.fi

p. 02951 50004