Vaaleista valittaminen

Vaalien tuloksesta valittaminen

Europarlamenttivaalien tuloksen vahvistamista koskevaan Helsingin vaalipiirilautakunnan päätökseen voidaan tehdä valitus Helsingin hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Valituksen voi tehdä

1) sillä perusteella, että vaalipiirilautakunnan päätös on lainvastainen:
- se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa ja
- jokainen ehdokas sekä
- jokainen vaaleihin osallistunut puolue tai yhteislista; ja

2) sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä:
- jokainen äänioikeutettu.

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalien tulos on oikaistava tai, jos se ei ole mahdollista, vaalit on määrättävä uusittaviksi koko maassa.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan tehdä jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.