Äänestäminen ennakkoon

Ennakkoon äänestäminen (ennakkoäänestys) tarkoittaa äänen antamista vaalilaissa säädetyn ennakkoäänestysajanjakson aikana ennen varsinaista vaalipäivää.

Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa keskiviikkona 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan tiistaina 5. päivänä ennen vaalipäivää. Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, jossa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu. Suurimmissa kunnissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on tavallisesti useita. Yleensä ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina seitsemänä ennakkoäänestyspäivänä. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemmänkin ajan.

Ulkomailla pysyvästi asuvat (ulkosuomalaiset) tai ulkomailla tilapäisesti oleskelevat (esimerkiksi lomamatkalla, työkomennuksella tai opiskelemassa olevat) äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon ennakkoäänestyspaikoiksi valtioneuvoston asetuksella määrätyissä edustustoissa ja niiden toimipisteissä. Ennakkoäänestys aloitetaan ulkomailla keskiviikkona 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan lauantaina 8. päivänä ennen vaalipäivää. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Osa paikoista voi kuitenkin olla auki lyhyemmänkin ajan.

Näin äänestät ennakkoon

Ennen ennakkoäänestyspaikalle menoa:

1. Ota mukaasi ennakkoäänestyspaikalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.

2. Ota mukaasi myös postitse kotiisi saama ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta). Se nopeuttaa äänestystoimitusta. Ilmoituskortti ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan voit äänestää myös ilman sitä. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoituskorttia, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä mistä tahansa Suomen maistraatista.

3. Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla.

4. Jos haluat selvittää jo etukäteen ehdokkaasi ehdokasnumeron, löydät ehdokkaiden tiedot oikeusministeriön tulospalvelusta. Ehdokasnumerot ovat myös nähtävissä ehdokkaiden omissa vaalimainoksissa sekä tiedotusvälineissä.

5. Voit ottaa mukaasi oman avustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma avustaja ei kuitenkaan saa olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole mukana omaa avustajaa, vaalivirkailija avustaa sinua.

Ennakkoäänestyspaikalla:

6. Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle, joka antaa sinulle äänestyslipun.

7. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin tai äänestämiselle varattuun muuhun paikkaan. Äänestystilassa on kynä. Voit tarkistaa ehdokkaasi numeron äänestystilan seinällä olevasta julisteesta.

Jos äänestät ennakkoon

a) eduskuntavaaleissa muualla kuin oman vaalipiirisi ennakkoäänestyspaikassa

b) maakuntavaaleissa muualla kuin oman maakuntasi ennakkoäänestyspaikassa, tai

c) kuntavaaleissa muualla kuin oman kuntasi ennakkoäänestyspaikassa,

sinun on itse selvitettävä oman ehdokkaasi numero esimerkiksi pyytämällä vaalitoimitsijalta oman vaalipiirisi ehdokaslistojen yhdistelmä taikka oman kuntasi tai maakuntasi ehdokaskirja. Otathan huomioon, että tässä tapauksessa et voi antaa ääntäsi äänestystilan seinällä mainituille ehdokkaille.

7.1. Jos tarvitset apua äänestysmerkinnän tekemisessä, vaalivirkailija tulee avustamaan sinua äänestyskoppiin.

8. Merkitse kynällä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta! Ohje äänestäjälle äänestysmerkinnän tekemisestä.

9. Kun olet merkinnyt numeron äänestyslippuun, taita se siten, että numero jää taitoksen sisäpuolelle eikä näy ulospäin.

10. Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi.

11. Tämän jälkeen vaalivirkailija antaa sinulle ruskean vaalikuoren ja pyytää sinua sulkemaan sinne äänestyslipun. Sulje äänestyslippu vaalikuoreen ja anna kuori vaalivirkailijalle. On tärkeää, että suljet vaalikuoren. Ennakkoäänestyksessä ei käytetä vaaliuurnaa, vaan suljettu vaalikuori toimii vaaliuurnana.

12. a) Jos ennakkoäänestyspaikassa käytetään äänioikeusrekisteriä, vaalivirkailija merkitsee äänioikeusrekisteriin, että olet äänestänyt. Vaalivirkailija tulostaa lähetekirjelomakkeen ja pyytää sinua allekirjoittamaan sen. Lomakkeelle tulostetaan muun muassa nimesi ja oman keskusvaalilautakuntasi osoite. Myös vaalivirkailija allekirjoittaa lomakkeen.

      b) Jos ennakkoäänestyspaikassa ei käytetä äänioikeusrekisteriä, vaalivirkailija merkitsee nimesi äänestäjistä pitämäänsä luetteloon. Hän pyytää sinua allekirjoittamaan mukanasi olevan ilmoituskortin tai, jos sinulla ei ole ilmoituskorttia mukanasi, täyttämään käsin lähetekirjelomakkeen. Allekirjoita lähetekirjelomake tai ilmoituskortti ja anna se vaalivirkailijalle. Myös vaalivirkailija allekirjoittaa lomakkeen.

13. Lopuksi vaalivirkailija sulkee keltaiseen lähetekuoreen allekirjoittamasi lomakkeen ja vaalikuoren, jonka sisällä on äänestyslippu. Tämä kirje postitetaan oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle.

Lähetekuoren saatuaan keskusvaalilautakunta avaa sen ja tarkistaa lähetekirjeestä tai ilmoituskortista, kuka on äänestänyt. Jos äänestystä ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa, keskusvaalilautakunta tekee tässä vaiheessa merkinnän. Tämän jälkeen lähetekirje ja vaalikuori erotetaan toisistaan. On huomattava, että keskusvaalilautakunta ei tässä vaiheessa avaa vaalikuorta. Vaalikuoret avataan vasta vaalipäivänä, kun äänenlaskenta aloitetaan.

14. Kun vaalivirkailija on sulkenut äänestysasiakirjasi keltaiseen lähetekuoreen, voit poistua ennakkoäänestyspaikasta.