Vaalit

Määritelmä "yleiset vaalit" tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • alue- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

  • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
  • neuvoa-antavia hyvinvointialueen tai kunnan kansanäänestyksiä.

Ahvenanmaan maakunnassa toimitetaan omat yleiset maapäivä- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi eri aikaan kuin muualla Suomessa (www.val.ax).

Lisätietoa

Vuosina 2024–2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit