Ulkosuomalaisten äänestämisen kehittäminen

Ulkosuomalaisparlamentti esitti 1990-luvulta alkaen useaan otteeseen, että ulkosuomalaisille sallittaisiin vaaleissa kirjeäänestys. Sen uskottiin helpottavan ulkosuomalaisten äänestämistä ja sitä kautta nostavan heidän äänestysaktiivisuuttaan.

Kirjeäänestys toteutettiin 1.11.2018 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (939/2017). Lue lisää kirjeäänestyksestä.