Vaalien tieto- ja tulospalvelu

Yleisiin vaaleihin ja niiden tuloksiin liittyviä tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Digi- ja väestötietovirasto.

 

Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelu

Tiiviit tilastotiedot yleisistä vaaleista vaaleittain vuodesta 2003 alkaen:

 • äänioikeutettujen lukumäärät
 • ennakkoäänestyspaikat kotimaassa ja ulkomailla
 • ehdokastiedot
 • ennakkoon äänestäneiden määrät
 • äänestysaktiivisuus
 • vaalien tulokset


Linkki oikeusministeriön tieto- ja tulospalveluun
 

Tilastokeskuksen vaalitilastot

Laajat tulos- ja tilastotiedot vuodesta 1983 alkaen:

 • yleisten vaalien tuloksista
 • äänioikeutetuista
 • äänestämisestä
 • ehdokkaista
 • valituista


Linkki Tilastokeskuksen vaalitilastoihin


Vuotta 1983 vanhemmat vaalitilastot löytyvät Tilastokeskuksen tilastokirjoista, SVT-sarjasta. Niitä on myös koottu Doria.fi -sivustolle.

 

Digi- ja väestötietoviraston vaalitilastoja

Monipuolisia tilastotietoryhmiä:

 • äänioikeutetuista vaalipiireittäin
 • äänioikeutetuista ikäluokittain
 • ulkomailla asuvista äänioikeutetuista
   

Linkki Digi- ja väestötietoviraston vaalitilastoihin
 

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Vaaleja koskevaa tietoaineistoa, mm:

 • demokratiaindikaattorit
 • poliittisten ohjelmien tietovarasto


Linkki Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon