Alueelliset kansanäänestykset

Hyvinvointialueen neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä säädetään hyvinvointialuelain (611/2021) 31 §:ssä. Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää aluevaltuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä aluevaltuustolle vähintään 3 % hyvinvointialueen 15 vuotta täyttäneistä asukkaista.

Kunnan neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä säädetään puolestaan kuntalain (410/2015) 24-25 §:ssä. Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää kunnan valtuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä valtuustolle vähintään 4 % kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. 

Sekä hyvinvointialueen että kunnan kansanäänestyksessä noudatettavasta menettelystä säädetään lailla (656/1990). Kansanäänestys voidaan järjestää periaatteessa minä tahansa valtuuston päättämänä sunnuntaina, mutta ei kuitenkaan valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. 

Neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä koskeva lainsäädäntö tuli alun perin voimaan 1.8.1990. Ensimmäinen kunnallinen kansanäänestys järjestettiin Tuusulassa 12.5.1991. Hyvinvointialueen kansanäänestyksiä ei toistaiseksi ole toimitettu.

Luettelo toimitetuista kunnallisista kansanäänestyksistä vuodesta 1991