Vaalipäivä presidentinvaalissa

Presidentinvaali järjestetään kuuden vuoden välein. Tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivä on tammikuun neljäs sunnuntai. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, on toimitettava toinen vaali. Toisen vaalin vaalipäivä on ensimmäistä vaalia seuraava toinen sunnuntai.

Presidentinvaali voidaan toimittaa myös silloin, jos presidentti, presidentiksi valittu tai presidenttiehdokas on tullut pysyvästi estyneeksi tai kuollut. Näissä tapauksissa presidentinvaalin vaalipäivästä päätetään valtioneuvoston Suomen säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä.

Presidentinvaalin ajankohdasta ja ennakkoäänestyksen ajanjakson määräytymisestä säädetään vaalilaissa. Seuraavan kerran tasavallan presidentti valitaan presidentinvaalissa 2024.