Ulkoministeriö

Ulkoasiainministeriö huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla.

 

Ulkoasianministeriön yhteystiedot ennakkoäänestämiseen liittyen:

Kansalaispalvelut, konsuliasioiden yksikkö (KPA-10)

Hallinnollinen avustaja Karita Tammi-Kortelainen
Puhelin: 02953 51060
Telefax: (09) 1605 5755
Sähköposti: vaalit.um@formin.fi
Postiosoite: PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO