Vaalilainsäädäntö

1. Perustuslaki

  • Suomen Perustuslaki (731/1999): 14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet, 24 § Eduskunnan kokoonpano ja vaalikausi, 25 § Eduskuntavaalien toimittaminen, 26 § Ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen, 27 § Vaalikelpoisuus ja kelpoisuus edustajantoimeen, 28 § Edustajantoimen keskeytyminen sekä siitä vapauttaminen ja erottaminen, 53 § Kansanäänestys ja kansalaisaloite, 54 § Tasavallan presidentin valinta, 55 § Presidentin toimikausi.

2. Laki hyvinvointialueesta

  • Laki hyvinvointialueesta (611/2021): 23 § Aluevaalit, 24 § Valtuutettujen lukumäärä, 25 § Varavaltuutetut, 28 § Äänioikeus aluevaaleissa ja äänestysoikeus hyvinvointialueen kansanäänestyksessä, 31 § Hyvinvointialueen kansanäänestys, 76 § Yleinen vaalikelpoisuus, 77 § Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon.
  • HE 241/2020 v.p.

3. Kuntalaki

  • Kuntalaki (410/2015) : 15 § Kuntavaalit, 16 § Valtuutettujen lukumäärä, 17 § Varavaltuutetut, 20 § Äänioikeus kuntavaaleissa, 21 § Äänestysoikeus kunnallisessa kansanäänestyksessä, 24 § Kunnallinen kansanäänestys, 25 § Kansanäänestysaloite, 71 § Yleinen vaalikelpoisuus, 72 § Vaalikelpoisuus valtuustoon.
  • HE 268/2014 v.p.

7. Kansanäänestyslait

8. Vaalisäännöksiä muussa lainsäädännössä

9. Euroopan unionin vaaleja ja puolueita koskeva lainsäädäntö

10. Suomen säädöskokoelmassa julkaistut oikeusministeriön päätökset

11. Valtioneuvoston asetukset