Valituksi tuleminen

Vaaleissa valituksi tullut ehdokas saa tiedon valinnastaan vaalien tuloksen vahvistavalta viranomaiselta.

Kansanedustajan toimikausi alkaa heti kun vaalipiirilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen. Vaalipiirilautakunta laatii kullekin kansanedustajaksi valitulle valtakirjan ja ilmoittaa valitulle, että hänen valtakirjansa on noudettavissa eduskunnasta vaalituloksen vahvistamispäivää seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Valtakirjat jaetaan edustajille eduskunnassa ja valtioneuvoston oikeuskansleri tarkastaa ne heti sen jälkeen. Valtiopäivät avataan seuraavana päivänä.

Tasavallan presidentin toimikausi alkaa hänen valitsemistaan seuraavan kuukauden alussa. Jos presidentti valitaan jo ensimmäisen vaalin jälkeen, toimikausi alkaa helmikuun 1. päivänä. Jos presidentti tulee valituksi vasta toisessa vaalissa, toimikausi alkaa 1. maaliskuuta. Vaalin jälkeen valtioneuvosto toimittaa valitulle valituksi tuloa koskevan ilmoituksen.

Aluevaaleissa valittujen aluevaltuutettujen ja kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi alkaa vaaleja seuraavan kesäkuun 1. päivänä. Vaalien jälkeen kunnan viranomaiset ottavat yhteyttä valittuihin ja lähettävät heille kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen.

Euroopan parlamentin toimikausi alkaa ensimmäisenä tiistaina siitä, kun vaalien toimittamisesta on kulunut yksi kuukausi. Vaalien jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta laatii ja toimittaa valtakirjat Euroopan parlamentin jäseniksi valituille. Oikeusministeriö puolestaan ilmoittaa Euroopan parlamentille valittujen nimet ja yhteystiedot. Euroopan parlamentti ottaa yhteyttä valittuihin.