Tietoa sivustosta

Vaalit.fi -verkkosivusto on oikeusministeriön Demokratia ja vaalit -yksikön tuottama ja ylläpitämä tietokokonaisuus Suomessa toimitettaviin vaaleihin liittyen. Sivuston pyrkimyksenä on tarjota vaaleihin ja äänestämiseen liittyvää tietoa yleistajuisessa muodossa äänestäjille, ehdokkaille ja nuorille äänestysiän kynnyksellä.

Sivuston toimitettu sisältö perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön, ja siihen viitataan tietosisältöjen yhteydessä. Sivuston sisällössä pyritään ajantasaisuuteen ja virheettömyyteen. Koska kyseessä on toimitettu kokonaisuus, on suositeltavaa, että käyttäjä tutustuu aina sivusisältöjen yhteyteen tuotuihin alkuperäislähteisiin, so. voimassa olevan lain kohtiin.

Oikeusministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Oikeusministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Tekijänoikeudet sivustolla julkaistuun teksti- ja kuva-aineistoon kuuluvat oikeusministeriölle ellei sivustolla toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja siihen voi linkittää, kunhan lähde mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen sivuston toimituksen kanssa, [email protected].