Tietoa sivustosta

Vaalit.fi -verkkosivusto on oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön tuottama ja ylläpitämä tietokokonaisuus Suomessa toimitettaviin vaaleihin liittyen. Sivuston pyrkimyksenä on tarjota vaaleihin ja äänestämiseen liittyvää tietoa yleistajuisessa muodossa äänestäjille, ehdokkaille ja nuorille äänestysiän kynnyksellä.

Sivuston toimitettu sisältö perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön, ja siihen viitataan tietosisältöjen yhteydessä. Sivuston sisällössä pyritään ajantasaisuuteen ja virheettömyyteen. Koska kyseessä on toimitettu kokonaisuus, on suositeltavaa, että käyttäjä tutustuu aina sivusisältöjen yhteyteen tuotuihin alkuperäislähteisiin, so. voimassa olevan lain kohtiin.

Oikeusministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Oikeusministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Tekijänoikeudet sivustolla julkaistuun teksti- ja kuva-aineistoon kuuluvat oikeusministeriölle ellei sivustolla toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja siihen voi linkittää, kunhan lähde mainitaan. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen sivuston toimituksen kanssa, [email protected]

Automaattinen tiedonkeräys

Vaalit-sivuilla kävijöistä kerätään kootusti seuraavaa tietoa:
– Kenen palveluntarjoajan verkkoa kävijä käyttää.
– Miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun ja miltä sivulta hän poistuu palvelusta.
– Lisäksi tietoon jää se, mihin palveluun kävijä siirtyy.

Lisäksi sivustosta kerätään sivukohtaisesti kaikkien kävijöiden kokonaiskäyntimäärä, kuinka monta käyntiä on kullakin sivulla. Lisää tietoa Tietosuojavaltuutetun palvelusivuilta.