Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Vaalikelpoisuus

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista.

Ketkä voivat asettaa presidenttiehdokkaan?

Presidenttiehdokkaita voivat asettaa
1) ne puoluerekisterissä olevat puolueet, joiden ehdokaslistoilta on valittu presidentinvaalia edeltävissä eduskuntavaaleissa vähintään yksi kansanedustaja sekä
2) vähintään 20 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue ja valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Kukin puolue valitsee oman ehdokkaansa puolueen sääntöjen mukaisella tavalla. Puolueilla ja valitsijayhdistyksillä voi olla sama yhteinen ehdokas.

Ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa.

Miten valitsijayhdistys perustetaan?

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa on oltava vaalilain 130 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Perustamisasiakirjaan tulee liittää vähintään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekirjoittamat kannattajakortit, joissa tulee olla vaalilain 130 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Sekä perustamisasiakirja että kannattajakortti voidaan laatia käyttäen jäljempänä mainittuja ehdokasasettelulomakkeita.

Milloin ja miten ehdokashakemus on tehtävä?

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokashakemuksensa Helsingin vaalipiirilautakunnalle (yhteystiedot) viimeistään 47. päivänä ennen vaalipäivää (12.12.2023) ennen kello 16.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita. Oikeusministeriössä on laadittu kaavan mukaiset ehdokasasettelulomakkeet (mm. kannattajakortti). Päätöksessä vahvistetun kannattajakortin kaavassa todetaan, että kortti on kokoa A6L. Kortin paksuudesta ei ole kaavassa mainintaa. Lisätietoja kannattajakortista ja hakemuksen tekemisestä muutoinkin antaa Helsingin vaalipiirilautakunta.

Milloin ehdokasasettelu vahvistetaan?

Helsingin vaalipiirilautakunta tutkii ehdokashakemukset ja vahvistaa ehdokasasettelun 38. päivänä ennen vaalipäivää (21.12.2023) laatimalla presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ehdokasluettelon, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikki ehdokkaat. Jokaisesta ehdokkaasta on luettelossa seuraavat tiedot: järjestysnumero (alkaen numerosta 2), nimi, kotikunta sekä arvo, ammatti tai toimi. Ehdokasluettelo on nähtävillä mm. äänestyskopeissa.

Jos presidentinvaalin toinen vaali toimitetaan, Helsingin vaalipiirilautakunta laatii tätä vaalia varten uuden ehdokasluettelon, johon on otettu molemmat toisessa vaalissa olevat ehdokkaat samoilla järjestysnumeroilla, mitkä heillä oli ensimmäisessä vaalissa.