Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan europarlamenttivaaleissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty sekä vaalilain 91 §:ssä tarkoitetussa nimisarjassa varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas. Lue lisää: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vaalirahoitusilmoitukset vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa tehtiin oikeusministeriölle ja vuoden 2009 europarlamenttivaaleista lukien Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta.