Maakuntavaalit

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman (10.12.2019) mukaisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2019. Uudistukseen sisältyy myös maakuntavaaleja koskeva valmistelu, joka tulee pohjautumaan edellisellä hallituskaudella tehtyyn vastaavaan valmisteluun.

Hallitus antoi 2.3.2017 eduskunnalle hallituksen esityksen sote- ja maakuntauudistukseksi (HE 15/2017 v.p.). Tämä esitys ja siihen liittyvät muut esitykset kuitenkin raukesivat eduskunnassa vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Hallituksen esitys sisälsi säännökset myös maakuntavaaleista.

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Vaalit olisivat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa olisi yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi olisi neljä vuotta.