Menneitä kehittämishankkeita

Oikeusministeriössä on aiempina vuosina ollut vireillä useita kehittämishankkeita, muun muassa eduskuntavaalien vaalijärjestelmään, nettiäänestykseen ja EU:n vaalisäädökseen liittyen.