Oikeusministeriön saavutettavuusseloste vaalit.fi-sivustosta

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.vaalit.fi. Selosteen laatimisessa on hyödynnetty Aluehallintoviraston työkalua saavutettavuusselosteen laatimiseen. Selostetta on päivitetty 9.4.2021.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa palautetta saavutettavuusongelmista. Kehitämme sivuston saavutettavuutta jatkuvasti.

Sivuston saavutettavuuden tila

Vaalit.fi-sivusto täyttää pääosin lain saavutettavuusvaatimukset, mutta sivustolla on vielä joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin tässä selosteessa. Ulkopuolinen asiantuntija on arvioinut heinäkuussa 2020 verkkosivuston saavutettavuuden. Arvioinnissa esiin nousseita puutteita on korjattu, mutta joidenkin havaittujen puutteiden osalta työ on vielä kesken. Havaittujen saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi tehdään jatkuvasti töitä.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Hakusivu ei toimi saavutettavasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakusivulla on erilaisia saavutettavuusvirheitä:

 • Haun elementtejä on virheellisesti ohjelmallisesti taulukon sisällä.
 • Hakusivun lomakekentiltä puuttuvat nimilaput.
 • Hakusivulla on keskeneräisiä tyylejä ja kontrastipuutteita.
 • Näppäimistökäytettävyydessä on puutteita.

Hakutoiminnossa olevien saavutettavuuspuutteiden korjaaminen on työn alla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Pdf-tiedostojen saavutettavuudessa on puutteita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kaikki sivustolla 23.9.2018 jälkeen julkaistut pdf-tiedostot eivät vielä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Osasta tiedostoja puuttuu koodaus, kuvilta puuttuu vaihtoehtoisia tekstejä ja kielimäärityksissä on puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Joiltakin kuvaelementeiltä puuttuu tekstivastine

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Etusivun kuvakarusellin kuvalta ja videoihin vieviltä kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Navigaatiossa on saavutettavuusongelmia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Mobiilinavigaation saavutettavuushavainnot:

 • Ylätunnisteen haku- ja valikkopainikkeet eivät ole tunnistettavissa.
 • Ylätunnisteen haku- ja valikkopainikkeiden tulisi olla merkitty ohjelmallisesti painikkeiksi.
 • Hakupainikkeella ei ole tekstivastinetta.
 • Nuolen pitäisi olla myös merkitty ohjelmallisesti painikkeeksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Ymmärrettävä: Kielimääritys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivuston suomenkielisessä versiossa on saamenkielisiä tekstejä, linkkejä ja painikkeita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

3.1.2 Osien kieli

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Toistaiseksi voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä havaitsemastasi saavutettavuuspuutteesta sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta oikeusministeriölle eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Vaalit.fi-sivustoa ylläpitäviin oikeusministeriön asiantuntijoihin on mahdollista olla yhteydessä myös puhelimitse: Asiantuntijoiden yhteystiedot.