Vaalirahoitusilmoitukset

Ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan presidentinvaalissa velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen on jokainen ehdokkaan asettanut puolue ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalin tuloksen vahvistamisesta. Lue lisää: www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Vaalirahoitusilmoitukset vuoden 2006 presidentinvaalissa tehtiin oikeusministeriölle ja vuoden 2012 presidentinvaalista lukien Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Lue lisää vaalirahoituslain sisällöstä ja vaalirahoituksesta.