Vaaliapu

YK:n lisäksi IFES (International Foundation of Electoral Systems) ja IDEA (International Democracy and Electoral Assistance) ovat organisaatioita, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää maailmanlaajuisesti demokratiaa ja demokratiaan kuuluvia menetelmiä, kuten vaalien toimittamista. Toiminta tähtää erityisesti niiden maiden tiedolliseen ja taidolliseen avustamiseen, joissa demokraattiset menetelmät eivät vielä ole vakiintuneet (mm. Aasian, Afrikan, ja Latinalaisen Amerikan maat). Lisää tietoa:

Euroopan neuvoston (EN) perustuslakiasioita käsittelevä asiantuntijaelin Venetsian komissio (Venice Commission) antaa muun muassa lausuntoja ja avustaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita vaalilainsäädäntökysymyksissä. Venetsian komissio on myös julkaissut suosituksia hyvistä vaalikäytännöistä ja se pitää tietopankkia jäsenvaltioiden voimassaolevasta vaalilainsäädännöstä.