Äänestäjälle

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus.

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa (eduskuntavaalit ja presidentinvaali) ja valtiollisessa kansanäänestyksessä.

Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa siten kuin laissa erikseen säädetään.

Suomessa asuvalla Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää kuntavaaleissa, aluevaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä siten kuin laissa erikseen säädetään.