Sähköinen äänestäminen

1. Nettiäänestystyöryhmä 2017

Sipilän hallitus linjasi strategiaistunnossaan 24.10.2016, että Suomessa otetaan käyttöön nettiäänestys kaikissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä ja että oikeusministeriö asettaa vuodelle 2017 parlamentaarisen valmistelun asiaa koskevan esiselvityksen laatimista varten.

Oikeusministeriön työryhmä, jolla oli parlamentaarinen ohjausryhmä, luovutti laatimansa esiselvityksen ja loppuraporttinsa oikeusministerille 19.12.2017. Työryhmä ei ehdottanut nettiäänestyksen käyttöönottoa. Oikeusministeri ilmoitti, että hän ei aio vielä asiaa eteenpäin sillä hallituskaudella.

2. Nettiäänestystyöryhmä 2013–2015

Oikeusministeriön 15.11.2013 asettama nettiäänestystyöryhmä antoi loppuraporttinsa 22.4.2014. Työryhmä ehdotti nettiäänestyksen kokeilemista kunnallisissa kansanäänestyksissä vuosina 2016-2020.

3. Vuosien 2005–2008 sähköisen äänestyksen hanke

Sähköisen äänestämisen hanke käynnistettiin vuonna 2005. Ennen hankkeen käynnistämistä sähköisen äänestämisen päälinjaukset esiteltiin oikeusministeriön muistioissa.

Hallituksen esitys eduskunnalle vaalilain muuttamisesta annettiin 10.3.2006.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 21.9.2006, mutta muutettuna mm. siten, että sähköinen äänestys otetaan käyttöön vasta vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

Sähköistä äänestämistä kokeiltiin (pilotoitiin) vuoden 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa, Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä. Kokeilukuntien äänioikeutetuilla oli mahdollisuus äänestää sähköisesti kyseisten kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä vaalipäivän äänestyspaikoissa. Kummassakin tapauksessa äänestäminen tapahtui aiempien vaalien tapaan äänestyspaikalla vaaliviranomaisen valvonnassa. Myös sähköistetyissä äänestyspaikoissa äänestäjä sai halutessaan edelleen äänestää perinteiseen tapaan äänestyslipulla. Etä-äänestys internetin välityksellä ei ollut mahdollista.

Oikeusministeriö laati 30.9.2009 muistion sähköisen äänestyksen pilottihankkeen kokemuksista vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

Ministeriö sai muistiosta 30 lausuntoa ja asiasta käytiin myös kansalaiskeskustelu otakantaa.fi -foorumilla.

Hallitus päätti iltakoulussaan 13.1.2010, että äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen äänestyksen kehittämistä ei sillä erää jatketa, vaan pitäydytään toistaiseksi nykyisessä vaalijärjestelmässä. Samalla seurataan sähköisen äänestyksen kansainvälistä kehitystä. 

Muuta aineistoa:

Lehdistötiedotteita: