Suomen kansalaisen vaalioikeudet toisen EU-jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa

Toisessa EU-jäsenvaltiossa asuva Suomen kansalainen saa valita, äänestääkö hän asuinvaltionsa vai Suomen europarlamenttivaaleissa.

  • Jos hän haluaa äänestää asuinvaltionsa europarlamenttivaaleissa, hänen on ilmoittauduttava asuinvaltionsa vaaliluetteloon sen mukaisesti ja siinä aikataulussa kuin asuinvaltion vaalilainsäädännössä on määrätty. Sen jälkeen asuinvaltion vaaliluetteloa pitävä viranomainen ilmoittaa asiasta Suomen Digi- ja väestötietovirastolle, joka poistaa hänen nimensä Suomen vaalien äänioikeusrekisteristä. Tämä siksi, että EU:n europarlamenttivaalidirektiivin (93/109/EU) mukaan henkilö voi äänestää vain yhdessä jäsenvaltiossa, valintansa mukaan joko asuin- tai kotivaltiossaan.
     
  • Jos hän haluaa äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, hänen ei tarvitse tehdä mitään, vaan hän on automaattisesti äänioikeutettu Suomen vaaleissa. Kuitenkin, jos äänioikeutettu on aiemmin ilmoittautunut äänestämään asuinvaltionsa vaaleissa ja haluaa nyt äänestää Suomen vaaleissa, hänen tulee perua tuo aiempi ilmoittautumisensa asuinmaansa vaaliviranomaiselle. Mikäli äänioikeutettu on epävarma, onko aiempi ilmoittautuminen voimassa, asian voi tarkistaa ottamalla yhteyttä asuinvaltion vaaliviranomaiseen.

Toisen EU-jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa äänioikeutetuksi merkitty Suomen kansalainen on lähtökohtaisesti myös kelpoinen asettautumaan ehdolle (vaalikelpoinen) kyseisen jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 

EU-jäsenvaltioiden lainsäädäntö toisen jäsenvaltion kansalaisen äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta europarlamenttivaaleissa koskien perustuu EU:n europarlamenttivaalidirektiiviin. 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta!