Vaalitarkkailu

Merkittävimmät vaalitarkkailua järjestävät kansainväliset toimijat ovat Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan unioni (EU) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ).

ETYJ:n vaalitarkkailu

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on alueellinen turvallisuusjärjestö, johon kuuluu 57 osallistujavaltiota. Kaikki Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Keski-Aasian maat ovat Etyjin osallistujavaltioita. ETYJ käsittelee laajasti turvallisuuskysymyksiä, joihin kuuluvat mm. asevalvonta, ennaltaehkäisevä diplomatia, luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet, ihmisoikeudet, vaalitarkkailu sekä taloudellinen ja ympäristön turvallisuus. Nimenomaan vaalitarkkailuun on erikoistunut ETYJ:n alainen Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Lisää tietoa ETYJ:stä yleensä ja ODIHR:n toiminnasta.

YK:n vaalitarkkailu

YK:n vaaleihin liittyvä toiminta on pääasiassa avustamista vaalien järjestämisessä (electoral assistance). Toimintaan kuuluu myös vaalitarkkailu. Lisää tietoa: UN, The Department of Political Affairs, Electoral Assistance Division (EAD).

EU:n vaalitarkkailu

Eurooppalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP) muodostuu kolmesta osatekijästä: 1) sotilaallinen kriisinhallinta, 2) siviilikriisinhallinta ja 3) konfliktinesto. Siviilikriisinhallintaa EU kehittää neljällä toisistaan riippuvaisella painopistealueella:

  • poliisiyhteistyö: valmius lähettää jopa 5 000 poliisia (joista tuhat 30 päivän kuluessa) erilaisiin tehtäviin, kuten palauttamaan järjestystä yhteistyössä sotilasvoimien kanssa tai kouluttamaan paikallispoliiseja;
  • oikeusvaltion vahvistaminen: valmius lähettää erilaisiin tehtäviin jopa 200 tuomaria, syyttäjää ja muuta alan asiantuntijaa;
  • siviilihallinto: valmius lähettää asiantuntijaryhmä järjestämään tai turvaamaan esimerkiksi vaalit, verotus, koulutus tai vedensaanti; ja
  • pelastuspalvelu: valmius avustaa humanitaarisia järjestöjä esimerkiksi pelastustehtävissä.

Lisää tietoa nimenomaan vaalitarkkailusta ja vaaliavusta: European Union, EEAS, Election Observation and Assistance.

Vaalitarkkailutehtäviin hakeutuminen

Suomessa osallistumista kansainvälisiin vaalitarkkailumissioihin koordinoi ulkoasiainministeriössä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö (POL-10, [email protected]).

Suomeen tehdyt kansainväliset vaalitarkkailuoperaatiot:

ETYJ/ODIHR:n vaalitarkkailu

Muiden järjestöjen vaalitarkkailu

Muu Suomea koskeva vaalitarkkailu

Suomeen kohdistuvan vaalitarkkailun käytännöt

Suomessa vaalitarkkailua voivat suorittaa vain oikeusministeriön valtuuttamat, kotimaisia tai kansainvälisiä vaalitarkkailuorganisaatioita edustavat vaalitarkkailijat. Vaalitarkkailijoilla on oikeus olla läsnä silloin, kun vaalilaissa tarkoitettu vaaliviranomainen suorittaa tehtäviään.

Oikeusministeriö ei korvaa vaalitarkkailusta syntyviä kustannuksia.

Valtuutuksen vaalitarkkailijaksi voi myöntää hakemuksesta oikeusministeriö. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • Mitä vaaleja tarkkailu koskee ja mikä on tarkkailun tarkoituksena,
  • Vaalitarkkailuorganisaatio, jota vaalitarkkailijat edustavat,
  • Vaalitarkkailijoiden nimi, syntymäaika ja kansallisuus.

Valtuutuksen myöntäminen edellyttää aina henkilökohtaista käyntiä oikeusministeriössä.

Tarkkailu vai vierailu?

Äänestyspaikoilla ja muissa vaaliviranomaisissa voi vierailla ilman valtuutusta vaalitarkkailijaksi, jos kyseinen vaaliviranomainen antaa siihen luvan eikä vierailu häiritse millään tavalla vaalien toimittamista. Vierailusta tulee sopia etukäteen kyseisen viranomaisen kanssa.