Vaalitarkkailu

Merkittävimmät vaalitarkkailua järjestävät kansainväliset toimijat ovat Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan unioni (EU) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ).

ETYJ:n vaalitarkkailu

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) on 55 jäsenmaan järjestö, jossa kaikilla jäsenillä on yhtäläinen status. Jäsenkunta koostuu Euroopan, Pohjois-Amerikan, sekä entiseen Neuvostoliittoon kuuluneista Kaukasuksen ja Keski-Aasian valtioista. ETYJ käsittelee laajasti turvallisuuskysymyksiä, joihin kuuluvat mm. asevalvonta, ennaltaehkäisevä diplomatia, luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet, ihmisoikeudet, vaalitarkkailu sekä taloudellinen ja ympäristön turvallisuus. Nimenomaan vaalitarkkailuun on erikoistunut ETYJ:n alainen Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Lisää tietoa: ETYJ:stä yleensä ja ODIHR:n toiminnasta.

YK:n vaalitarkkailu

YK:n vaaleihin liittyvä toiminta on pääasiassa avustamista vaalien järjestämisessä (electoral assistance). Toimintaan kuuluu myös vaalitarkkailu. Lisää tietoa: UN, The Department of Political Affairs, Electoral Assistance Division (EAD).

EU:n vaalitarkkailu: Osa eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa

Eurooppalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP) muodostuu kolmesta osatekijästä: 1) sotilaallinen kriisinhallinta, 2) siviilikriisinhallinta ja 3) konfliktinesto. Siviilikriisinhallintaa EU kehittää neljällä toisistaan riippuvaisella painopistealueella:

  • poliisiyhteistyö: valmius lähettää jopa 5 000 poliisia (joista tuhat 30 päivän kuluessa) erilaisiin tehtäviin, kuten palauttamaan järjestystä yhteistyössä sotilasvoimien kanssa tai kouluttamaan paikallispoliiseja;
  • oikeusvaltion vahvistaminen: valmius lähettää erilaisiin tehtäviin jopa 200 tuomaria, syyttäjää ja muuta alan asiantuntijaa;
  • siviilihallinto: valmius lähettää asiantuntijaryhmä järjestämään tai turvaamaan esimerkiksi vaalit, verotus, koulutus tai vedensaanti; ja
  • pelastuspalvelu: valmius avustaa humanitaarisia järjestöjä esimerkiksi pelastustehtävissä.

Lisää tietoa nimenomaan vaalitarkkailusta ja vaaliavusta: European Union, EEAS, Election Observation and Assistance.

 

Vaalitarkkailutehtäviin hakeutuminen

Suomessa osallistumista kansainvälisiin vaalitarkkailumissioihin koordinoi ulkoasiainministeriössä turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö (POL-10, pol-10@formin.fi) sekä kehitysmaiden osalta ulkosiainministeriön kehityspoliittinen osasto KEO-32, keo-32@formin.fi).

Suomi vaalitarkkailun kohteena

Suomeen tehdyt kansainväliset vaalitarkkailuoperaatiot:

ETYJ/ODIHR:n vaalitarkkailu

 

Muiden järjestöjen vaalitarkkailu

  • Vuoden 2008 kunnallisvaalit: Euroopan neuvosto (raportti),
  • Vuoden 2015 eduskuntavaalit: Cifra Group (raportti),
  • Vuoden 2017 kuntavaalit: Euroopan neuvosto (raportti),
  • Vuoden 2018 presidentinvaali: Democracy Volunteers (raportti).

 

Muu Suomea koskeva vaalitarkkailu

  • Vuoden 2009 europarlamenttivaalit: ETYJ/ODIHR:n asiantuntijamissio 15 jäsenvaltioon (raportti)