Eduskuntavaalien 2023 tekstiviestitutkimus

Eduskuntavaalien 2023 yhteydessä toteutettiin kokeilu, jossa tarkastellaan tekstiviestimuistutuksen vaikutuksia nuorten äänestysaktiivisuuteen. Kokeilussa viestittiin nuorille (18−29-vuotiaille) äänioikeutetuille eduskuntavaalien aikatauluista ja äänioikeudesta kahteen otteeseen.

Ensimmäinen viesti lähetettiin ennen ennakkoäänestyksen alkamista ja toinen vaalipäivänä. Noin 30 000 nuorta äänioikeutettua sai puhelimeensa tekstiviestin suomeksi ja ruotsiksi. Vertailuryhmässä, joka ei saanut viestiä, oli noin 20 000 nuorta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko tekstiviestimuistutus tehokas tapa lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta Suomessa, ja millainen vaikutus toistuvalla muistutusviestillä on nuoren äänestyskäyttäytymiseen verrattuna ensimmäistä kertaa vastaanotettuun viestiin. Tutkimuksessa käytettiin satunnaisotantaa, eli osallistujat poimittiin 18−29-vuotiaista äänioikeutetuista, joille oli saatavilla puhelinnumero ja joiden asuinkunnissa oli käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri. 

Viestien vaikutuksia analysoidaan käyttäytymistieteellisillä menetelmillä sekä verrataan aikaisempaan, vuonna 2022 aluevaalien yhteydessä toteutettuun tekstiviestimuistutuskokeiluun.

Tutkimusaineiston analyysista vastaa Turun yliopiston tutkimusryhmä ja tutkimusryhmän johtaja, professori Janne Tukiainen. Tuloksia ennakoidaan julkaistavaksi 2023 lopussa tai 2024 alkupuolella.

Tutkimus toteutetaan osana valtioneuvoston kanslian käyttäytymistieteellistä toimintaa, yhteistyössä oikeusministeriön, Turun yliopiston ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä ”Nuorten äänestäjien aktiivisuuden tukeminen tekstiviestimuistutuksella” -tutkimuksessa.
Tiedote: Tutkimus tarkastelee tekstiviestien vaikutusta nuorten äänestysaktiivisuuteen
Lisätietoa vuoden 2022 aluevaaleissa toteutetusta kokeilusta

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Niklas Wilhelmsson, oikeusministeriö, p. 0295 150 348, [email protected]
erityisasiantuntija Maarit Lassander, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 16 0037, [email protected]