Miten ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi tulla kahdella tavalla: joko puolueen ehdokkaana tai valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Puolueen ehdokkaaksi

Jos haluat puolueen ehdokkaaksi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen puolueeseen. Kukin puolue asettaa ehdokkaansa sääntöjensä edellyttämällä tavalla ja omassa aikataulussaan. Jos haluat esiintyä puolueen ehdokaslistalla siten, että nimesi jälkeen mainitaan sana "sitoutumaton", voit sopia siitä puolueen kanssa. Virallisissa ehdokasasetteluasiakirjoissa, muun muassa ehdokaslistojen yhdistelmässä, "sitoutumaton" -sanaa ei kuitenkaan saa käyttää.

Puolueen ehdokashakemuksen tekemisestä vastaa puolueen vaaliasiamies.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi

Jos haluat ehdokkaaksi, mutta et minkään puolueen ehdokkaaksi, sinun tai ehdokkuuttasi kannattavien täytyy perustaa valitsijayhdistys. Valitsijayhdistyksen perustamiseksi tarvitaan:

  • eduskuntavaaleissa vähintään 100 samassa vaalipiirissä äänioikeutettua henkilöä
  • presidentinvaalissa vähintään 20 000 äänioikeutettua henkilöä
  • aluevaaleissa vähintään 50 hyvinvointialueella asuvaa äänioikeutettua henkilöä
  • kuntavaaleissa vähintään 10 samassa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Kunnissa, joiden asukasluku on enintään 1 500, valitsijayhdistyksen voi perustaa kolme henkilöä ja kunnissa, joiden asukasluku on 1 501–2 000, viisi henkilöä 
  • europarlamenttivaaleissa vähintään 2 000 äänioikeutettua henkilöä

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla perustamisasiakirja, jossa on oltava mm. seuraavat tiedot:

  • ehdokkaan nimi,
  • jokaisen ehdokkuuttasi kannattavan nimi, syntymäaika ja osoite sekä allekirjoitus, jossa kannattaja vakuuttaa, että hän on äänioikeutettu kyseisessä vaalipiirissä tai aluevaaleissa kyseisellä hyvinvointialueella tai kuntavaaleissa asianomaisessa kunnassa.

Valitsijayhdistys tarvitsee vaaliasiamiehen ja tälle varamiehen. Vaaliasiamiehenä voi toimia myös ehdokas itse. Vaaliasiamiehen on toimitettava valitsijayhdistyksen ehdokashakemus eduskuntavaaleissa vaalipiirilautakunnalle, presidentinvaalissa Helsingin vaalipiirilautakunnalle, aluevaaleissa aluevaalilautakunnalle ja kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ehdokashakemus voidaan tehdä käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia ehdokasasettelulomakkeita.