Hur kan jag ställa upp som kandidat?

Du kan bli uppställd som kandidat på två sätt: antingen som ett partis kandidat eller som en valmansförenings kandidat.

Att ställa upp som ett partis kandidat

Om du vill ställa upp som ett partis kandidat ska du först kontakta partiet i fråga. Vart och ett parti ställer upp sina kandidater enligt sina egna stadgar och sin egen tidsplan. Om du vill vara med på ett partis kandidatlista så att det efter ditt namn står "obunden" kan du komma överens om detta med partiet. I de officiella kandidatuppställningsdokumenten, bl.a. i sammanställningen av kandidatlistorna, får ordet "obunden" dock inte användas.

Partiets valombud svarar för utarbetandet av partiets kandidatansökan.

Partiernas kontaktinformation i partiregistret

Att ställa upp som en valmansförenings kandidat

Om du inte vill ställa upp som ett visst partis kandidat ska du eller dina anhängare bilda en valmansförening. För att bilda en valmansförening krävs:

  • vid riksdagsval minst 100 röstberättigade i valkretsen i fråga
  • vid presidentval minst 20 000 röstberättigade
  • vid kommunalval minst 10 röstberättigade i kommunen i fråga. I kommuner där invånarantalet är högst 1 500 får en valmansförening bildas av tre röstberättigade och i kommuner där invånarantalet är 1 501–2 000 får en valmansförening bildas av fem röstberättigade
  • vid Europaparlamentsval av minst 2 000 röstberättigade
  • vid välfärdsområdesval minst 50 röstberättigade personer som bor i välfärdsområdet

En valmansförening bildas i praktiken genom att det upprättas en stiftelseurkund, som ska innehålla bl.a. följande uppgifter:

  • kandidatens namn
  • varje medlems namn, födelsetid och adress samt en av varje medlem undertecknad försäkran om att han eller hon vid det aktuella valet är röstberättigad i valkretsen i fråga eller vid kommunalval i kommunen i fråga

En valmansförening ska dessutom ha ett valombud och en ersättare för denne. Också kandidaten själv kan fungera som valombud. Valombudet ska lämna in valmansföreningens kandidatansökan till valkretsnämnden eller vid kommunalval till kommunens centralvalnämnd. Valmansföreningen kan för kandidatansökan använda de kandidatuppställningsblanketter som utarbetats enligt det formulär som justitieministeriet fastställt.