De viktigaste datumen vid Europaparlamentsvalet 2024

Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 
6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:
 

lördagen den 9 december 2023 Kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen inleds
lördagen den 9 mars 2024 Tjänsten för beställning av brevröstningshandlingar till utlandet öppnas
torsdagen den 21 mars 2024 EU-medborgare som är bosatta i Finland ska anmäla sig till rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i Finland senast
fredagen den 19 april 2024 Uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken kommun förs in i rösträttsregistret
tisdagen den 30 april 2024 
före kl. 16.00

 
Kandidatansökan ska ges in till Helsingfors valkretsnämnd
fredagen den 10 maj 2024 Fastställande av kandidatuppställningen i Helsingfors valkretsnämnd
tisdagen den 28 maj 2024 Rösträttsregistret vinner laga kraft
tisdagen den 28 maj 2024
kl. 16.00
Anmälan om hemmaröstning avslutas
från onsdag till tisdag 
29.5–4.6.2024
Förhandsröstning i Finland
från onsdag till lördag 
29.5–1.6.2024
 
Förhandsröstning utomlands
fredagen den 7 juni 2024 Ytterkuverten för förhandsröstningen och ytterkuverten för brevröstning ska vara levererade till centralvalnämnden i kommunen i fråga
söndagen den 9 juni 2024
kl. 9.00–20.00
Röstning på valdagen
onsdagen den 12 juni 2024 Fastställande av resultatet

Europeiska unionens råd kan genom ett enhälligt beslut och efter att ha hört Europaparlamentet besluta att valperioden ska tidigareläggas med högst två månader eller skjutas fram med en månad, om det visar sig omöjligt att förrätta valet under den ordinarie perioden. Rådets beslut ska fattas minst ett år innan mandatperioden för det valda parlamentet inleds, dvs. före utgången av juni året före valet. I fråga om valet 2024 gjordes ingen senareläggning.