Tidsplan vid Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet 2019 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 23-26.5.2019.

I Finland är valdagen den 26 maj 2019. Andra viktiga datum:

  • Medborgare i en annan EU-medlemsstat än Finland ska anmäla till magistraten att de önskar utöva sin rösträtt vid Europaparlamentsvalet i Finland senast torsdagen den 7 mars kl. 16.
  • Rösträttsuppgifterna fastställs fredagen den 5 april och rösträttsregistret inrättas senast onsdagen den 10 april.
  • Kandidatansökan ska ges in till Helsingfors valkretsnämnd senast torsdagen den 18 april före kl. 16.
  • Kandidatuppställningen fastställs på torsdagen den 25 april.
  • Förhandsröstning i Finland från onsdag till tisdag 15-21.5.Förhandsröstning utomlands från onsdag till lördag 15-18.5.