De viktigaste datumen vid Europaparlamentsvalet 2024

Europaparlamentsvalet förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 6–9.6. 
I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024. Du kan rösta kl. 9–20.

Nedan finns europaparlamentsvalets viktiga tidpunkter.

December 2023

9.12 (lör.) Kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen inleds

Mars 2024

9.3 (lör.) Tjänsten för beställning av brevröstningshandlingar till utlandet öppnas
21.3 (tors.) Sista datumet för EU-medborgare bosatta i Finland att anmäla sig till rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i Finland

April 2024

19.4 (fre.) Uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken kommun förs in i rösträttsregistret
30.4 (tis.) Kandidatansökan ska ges in till Helsingfors valkretsnämnd före kl. 16.00

Maj 2024

10.5 (fre.) Fastställande av kandidatuppställningen i Helsingfors valkretsnämnd. Kandidatnumren för kandidaterna publiceras.
28.5 (tis.) Rösträttsregistret vinner laga kraft
28.5 (tis.) Anmälan om hemmaröstning avslutas kl.16.00 
29.5 (ons.) Förhandsröstning i Finland och utomlands inleds

Juni 2024

1.6 (lör.) Förhandsröstningen utomlands upphör
4.6 (tis.) Förhandsröstningen i Finland upphör
7.6 (fre.) Ytterkuverten för förhandsröstningen och ytterkuverten för brevröstning ska vara levererade till centralvalnämnden i kommunen i fråga
9.6 (sön) Röstning på valdagen kl. 9.00–20.00
12.6 (ons.) Fastställande av resultatet

Europeiska unionens råd kan genom ett enhälligt beslut och efter att ha hört Europaparlamentet besluta att valperioden ska tidigareläggas med högst två månader eller skjutas fram med en månad, om det visar sig omöjligt att förrätta valet under den ordinarie perioden. Rådets beslut ska fattas minst ett år innan mandatperioden för det valda parlamentet inleds, dvs. före utgången av juni året före valet. I fråga om valet 2024 gjordes ingen senareläggning.