Tidsplan vid Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 
6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni.

Europeiska unionens råd kan dock genom ett enhälligt beslut efter att ha hört Europaparlamentet besluta att valperioden ska tidigareläggs med högst två månader eller skjuts fram med en månad, om det visar sig omöjligt att förrätta valet under den ordinarie perioden. Rådets beslut ska fattas minst ett år innan mandatperioden för det valda parlamentet inleds, dvs. före utgången av juni året före valet.