Servicenummer i valfrågor för väljarna: 0800 9 4771 (sv) | 0800 9 4770 (fi)
WhatsApp-meddelandetjänst: 050 438 8730

Öppettider för servicenumren från och med 2.1.2023:

  • vardagar kl. 8-16

Du kan kontakta telefontjänsterna om du har frågor om val och röstning. Tjänsterna är avgiftsfria.