Besvär över valresultatet

Besvär över valresultatet

Vid Europaparlamentsval kan besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från att valresultatet har offentliggjorts.

Besvär kan anföras

1) på den grunden att beslutet strider mot lag

av var och en vars rätt eller fördel beslutet kränker och
av den som varit uppställd som kandidat vid valet samt
av varje parti och gemensam lista som deltagit i valet och

2) på den grunden att valen har skett i oriktig ordning

av varje röstberättigad person.

Har ett beslut eller en åtgärd av valmyndigheten varit lagstridigt och har lagstridigheten uppenbart kunnat inverka på valresultatet ska detta rättas, eller, om valresultatet inte kan rättas, ska nyval utlysas i valkretsen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.