Världens bästa val gör vi tillsammans – fritt från valpåverkan

Val är grunden för det demokratiska samhället. Genom val väljer medborgarna de politiska beslutsfattare som i en representativ demokrati beslutar om olika frågor och den lagstiftning som styr verksamheten i och utvecklingen av samhället. I Finland har val ordnats tillförlitligt redan över 110 år.

Till val hör diskussioner där också skarpa och annorlunda åsikter kan ingå. En öppen och mångstämmig diskussion är en viktig del av demokratin.