De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2024

Valdagen vid presidentvalet 2024 är söndagen den 28 januari 2024 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:

 • insamlingen av anhängarkort till valmansföreningen kan inledas måndagen den 12 december 2022
 • kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen inleds söndagen den 28 juli 2023
 •  tjänsten för beställning av brevröstningshandlingar till utlandet öppnas lördagen den 28 oktober 2023
 • uppgifterna om vem som är röstberättigad i vilken kommun förs in i rösträttsregistret fredagen den 8 december 2023
 • kandidatansökan ska ges in till Helsingfors valkretsnämnd senast tisdagen den 12 december 2023 före kl. 16
 • fastställande av kandidatuppställningen i Helsingfors valkretsnämnd torsdagen den 21 december 2023
 • rösträttsregistret vinner laga kraft tisdagen den 16 januari 2024
 • anmälan om hemmaröstning ska lämnas in senast tisdagen den 16 januari 2024 före kl. 16
 • förhandsröstning i Finland: från onsdag till tisdag 17–23.1.2024
 • förhandsröstning utomlands: från onsdag till lördag 17–20.1.2024
 • röstning på valdagen: söndagen den 28 januari 2024 kl. 9–20
 • fastställande av resultatet: tisdagen den 30 januari 2024

Det eventuella andra valet

 • anmälan om hemmaröstning i det eventuella andra valet (andra omgången) ska lämnas in senast tisdagen den 30 januari 2024 kl. 16
 • förhandsröstning i hemlandet i det eventuella andra valet: från onsdag till tisdag 31.1–6.2.2024
 • förhandsröstning utomlands i det eventuella andra valet: från onsdag till lördag 31.1–3.2.2024
 • röstning på valdagen i det eventuella andra valet: söndagen den 11 februari 2024 kl. 9–20
 • fastställande av resultatet i det eventuella andra valet: onsdagen den 14 februari 2024