Det viktigaste datumet

Nästa presidentval förrättas söndagen den 27 januari 2030.