Tidsplan vid presidentval

Presidentval förrättas vart sjätte år. Republikens president utses genom direkt folkval. Vid presidentval förrättas den första omgången den fjärde söndagen i januari. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna, ordnas det en ny omgång. Valdagen i den andra omgången är den andra söndagen efter det första valet. 

Presidentval kan förrättas också om den som valts till president eller en presidentkandidat har fått bestående förhinder eller avlidit. I dessa fall bestäms valdagen genom ett beslut av statsrådet som publiceras i Finlands författningssamling.

Presidentval förrättas nästa gång 2024.