De viktigaste datumen vid presidentvalet 2024

Valdagen vid presidentvalet 2024 är söndagen den 28 januari 2024 och andra viktiga tidpunkter i samband med valet är följande:

 måndagen den 12 december 2022

 Insamlingen av anhängarkort till
 valmansföreningen kan inledas

 söndagen den 28 juli 2023

 Kampanjtiden enligt lagen om kandidaters
 valfinansiering och partilagen inleds

 lördagen den 28 oktober 2023

 Tjänsten för beställning av brevröstnings-
 handlingar till utlandet öppnas

 fredagen den 8 december 2023

 Uppgifterna om vem som är röstberättigad  vilken kommun förs in i rösträttsregistret

 senast måndagen den 11 december 2023

 Partiet och valmansföreningen skall  meddela  valombudets namn,  personbeteckning och  kontaktuppgifter till  Helsingfors valkretsnämnd

 senast tisdagen den 12 december 2023
 före kl. 16 

 Kandidatansökan ska ges in till Helsingfors
 valkretsnämnd

 torsdagen den 21 december 2023 före kl. 16

 Fastställande av kandidatuppställningen i
 Helsingfors valkretsnämnd

Kandidatnumren för presidentkandidaterna publiceras

 senast torsdagen den 4.1.2024

 Rösträttsanmälningar sänds

 tisdagen den 16 januari 2024

 Rösträttsregistret vinner laga kraft

 tisdagen den 16 januari 2024 före kl. 16

 Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in

 från onsdag till tisdag 17–23.1.2024

 Förhandsröstning i Finland

 från onsdag till lördag 17–20.1.2024

 Förhandsröstning utomlands

 söndagen den 28 januari 2024 kl. 9–20

 Röstning på valdagen

 tisdagen den 30 januari 2024

 Fastställande av resultatet och 
 a) statsrådet   konstaterar att någon kandidat   har fått mer än   hälften av de avgivna rösterna   och blivit vald till   republikens president

 eller 

 b) justitieministeriet konstaterar att ingen av   kandidaterna har fått majoriteten av de avgivna   rösterna i valet och ett nytt val förrättas den 11   februari 2024 mellan de två kandidater som fått   flest röster.

Det eventuella andra valet

 senast tisdagen den 30 januari 2024 kl. 16

 Anmälan om hemmaröstning i det
 eventuella andra valet (andra omgången)
 ska lämnas in

 från onsdag till tisdag 31.1–6.2.2024

 Förhandsröstning i hemlandet i det
 eventuella andra valet

 från onsdag till lördag 31.1–3.2.2024

 Förhandsröstning utomlands i det
 eventuella andra valet

 söndagen den 11 februari 2024 kl. 9–20

 Röstning på valdagen i det eventuella andra
 valet

 onsdagen den 14 februari 2024

 Fastställande av resultatet i det eventuella
 andra valet